Video - clip

Dây chuyền máy thổi foam

61 views - 04/12/2021

MÁY CẮT GÓC MÚT

84 views - 03/11/2021

MÁY CẮT MÚT CNC

246 views - 12/06/2021

Máy chia cuộn , xả foam

281 views - 12/06/2021

MÁY TÁI CHẾ NHỰA

381 views - 13/04/2021

máy lạng nằm

430 views - 28/07/2020

MÁY cắt cnc foam

427 views - 28/07/2020

MÁY cắt mút xốp

453 views - 28/07/2020

Máy đổ mút 50 mét

408 views - 28/07/2020

MÁY VO 2 ĐẦU ỐNG GIẤY

464 views - 04/04/2020

máy đóng gói bao bì

500 views - 11/12/2019