Video - clip

MÁY CẮT GÓC MÚT

22 views - 03/11/2021

MÁY CẮT MÚT CNC

132 views - 12/06/2021

Máy chia cuộn , xả foam

148 views - 12/06/2021

MÁY TÁI CHẾ NHỰA

229 views - 13/04/2021

máy lạng nằm

323 views - 28/07/2020

MÁY cắt cnc foam

280 views - 28/07/2020

MÁY cắt mút xốp

307 views - 28/07/2020

Máy đổ mút 50 mét

262 views - 28/07/2020

MÁY VO 2 ĐẦU ỐNG GIẤY

342 views - 04/04/2020

máy đóng gói bao bì

379 views - 11/12/2019

máy làm ly nhựa khay nhưa

370 views - 25/11/2019