Video - clip

máy cắt vải mút carton

130 views - 27/07/2022

máy đổ mút bán tự động

141 views - 27/07/2022

máy dập

126 views - 27/07/2022

máy cắt poam

141 views - 27/07/2022

máy băm mút

122 views - 27/07/2022

máy đổ mút khối

112 views - 27/07/2022

Máy cắt mousse khuôn trứng

105 views - 27/07/2022

máy cắt mousse đứng

106 views - 27/07/2022

máy cắt mousse độ xéo

241 views - 27/07/2022

Dây chuyền máy thổi foam

255 views - 04/12/2021

MÁY CẮT GÓC MÚT

207 views - 03/11/2021

MÁY CẮT MÚT CNC

446 views - 12/06/2021