Video - clip

MÁY TÁI CHẾ NHỰA

19 views - 13/04/2021

máy lạng nằm

166 views - 28/07/2020

MÁY cắt cnc foam

139 views - 28/07/2020

MÁY cắt mút xốp

141 views - 28/07/2020

Máy đổ mút 50 mét

134 views - 28/07/2020

MÁY VO 2 ĐẦU ỐNG GIẤY

226 views - 04/04/2020

máy đóng gói bao bì

254 views - 11/12/2019

máy làm ly nhựa khay nhưa

256 views - 25/11/2019

máy sản xuất ly giấy

237 views - 25/11/2019

Dây chuyền ép mút phế

270 views - 22/11/2019