Video - clip

MÁY CẮT MÚT CNC

100 views - 12/06/2021

Máy chia cuộn , xả foam

118 views - 12/06/2021

MÁY TÁI CHẾ NHỰA

186 views - 13/04/2021

máy lạng nằm

284 views - 28/07/2020

MÁY cắt cnc foam

244 views - 28/07/2020

MÁY cắt mút xốp

268 views - 28/07/2020

Máy đổ mút 50 mét

232 views - 28/07/2020

MÁY VO 2 ĐẦU ỐNG GIẤY

317 views - 04/04/2020

máy đóng gói bao bì

353 views - 11/12/2019

máy làm ly nhựa khay nhưa

347 views - 25/11/2019

máy sản xuất ly giấy

326 views - 25/11/2019