Video - clip

Máy chia cuộn , xả foam

408 views - 12/06/2021

máy lạng nằm

585 views - 28/07/2020

MÁY cắt cnc foam

571 views - 28/07/2020

MÁY cắt mút xốp

752 views - 28/07/2020

Máy đổ mút 50 mét

562 views - 28/07/2020

Dây chuyền ép mút phế

557 views - 22/11/2019

MÁY LĂNG KEO

461 views - 19/09/2019

máy đỗ mút , eva

485 views - 06/08/2019

máy CNC cắt bao bì , Decal

426 views - 24/05/2019

dao cắt tôn

384 views - 23/05/2019