Video - clip

Dây chuyền ép mút phế

164 views - 22/11/2019

Video khác

máy lạng nằm

60 views - 28/07/2020

MÁY cắt cnc foam

47 views - 28/07/2020

MÁY cắt mút xốp

41 views - 28/07/2020

Máy đổ mút 50 mét

46 views - 28/07/2020

MÁY VO 2 ĐẦU ỐNG GIẤY

123 views - 04/04/2020

máy đóng gói bao bì

151 views - 11/12/2019

máy làm ly nhựa khay nhưa

146 views - 25/11/2019

máy sản xuất ly giấy

134 views - 25/11/2019